Васпитно-образовни рад са децом узраста од 3 до 6 година организује се тако да подстиче целовит развој детета поштујући његове индивидуалне особености. Одабрани садржаји и активности усмерени су на постизање повољне социо-емоционалне климе, богаћење дечијег искуства, ширење дечијег знања, подстицање свих аспеката развоја, остваривање добре сарадње на релацији дете-васпитач-дете, дете-родитељ-васпитач.

Полазиште у одабиру тема и садржаја су опште основе предшколског васпитања и образовања, при чему васпитач даје свој лични печат приликом конкретизације циљева и задатака.

Програмски садржаји дати у правилнику о општим основама предшколског програма у рееализацији кроз месечно, недељне, дневно планирање треба да поштују:

  • Узрасне могућности детета
  • Различите аспекте развоја
  • Индивидуализацију у раду
  • Евалуацију процеса

Остваривање сарадње са родитељима

Васпитно-образовни рад се планира, реализује и прати на нивоу групе. У установи се васпитно-образовни рад одвија по моделу Б основа програма, али васпитач, реализујући основе програма, индивидуализује приступ, комбинујући понекад моделе А и Б, али тако да индивидуализован програм није у супротности са основама програма предшколског васпитања и образовања.

Фејсбук страна

Контакт

Ел. пошта: info@vrticbolec.rs

Телефон: 0118063842

Број мобилног телефона: 0621277541