Припремни предшколски програм одвија се као део обавезног васпитно-образовног програма за децу узраста од 6 до 7 година у трајању од септембра до јуна текуће године. Као такав, део је обавезног деветомесечног образовања који се реализује у Предшколској установи.

Припремни предшколски програм реализује се кроз полудневни четворочасовни рад са децом. Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

 • Целовитом развоју личности
 • Развоју способности
 • Проширењу искуства
 • Ширењу сазнања о себи и својој околини

Припремни предшколски програм одвија се у складу са општим основама предшколског васпитања са циљем подстицања целовите готовости детета за школу. Одабир тема, садржаја и метода рада треба подстицајно да делује на интелектуалну, физичку и мотивацију за школу.

Припрема за школу подразумева подстицање осамостаљивања деце, одржавање физичког развоја, интелектуалног развоја, подршка радозналости и стваралаштву.

Васпитач креира средину, рад и материјале, тако да омогућава самосталност детета у процесу интеракције са својим окружењем, уважавајући његове потребе. Теме и садржаји проналазе се у свом окружењу и то:

 • Природна и друштвена средина
 • Жива и нежива природа
 • Биљни и животињски свет
 • Занимања
 • Природне појаве
 • Оријентација у времену и простору
 • Дечије приче, бајке, басне и песме
 • Ликовно стваралаштво
 • Физичко васпитање

Васпитач креира средину, ослушкујући потребе и уважавајући личност детета; посматра у којим правцима се активност креће, подстиче самосталност деце и припрема их за укључење у шире друштвено окружење.

Фејсбук страна

Контакт

Ел. пошта: info@vrticbolec.rs

Телефон: 0118063842

Број мобилног телефона: 0621277541